КыргызчаTürkçeРусскийEnglish

YÜKSEK  LİSANS PROGRAMI

 2002-2003

ÖĞRENCİ NUMARASI

ADI

SOYADI

BÖLÜM

TEZ KONULARI

1

0150Y03007

ÇAĞATAY

KARAKÖY

İKTİSAT

“ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLERİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

2003-2004

ÖĞRENCİ NUMARASI

ADI

SOYADI

BÖLÜM

TEZ KONULARI

1

0150Y03004

HARUN

YAKIŞIK

İKTİSAT

“GEÇİŞ SÜRECİ YAŞAYAN ÜLKELERDE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ KIRGIZİSTAN ACISINDAN ÖNEMİ

2

0150Y03006

FİLİZ

SARSILMAZ

İKTİSAT

“KIRGIZİSTANIN MAKROEKONOMİK ANALİZİ

3

0150Y03009

OSMAN SALİH

KADI

İKTİSAT

ULUSLARARASI MALİ KURULUŞLARIN  KIRGIZİSTAN EKONOMİSİNDEKİ YERİ

4

0150Y04002

SEZEN

ÖZEK

İŞLETME

“IŞLETMELERDE VERİMLİLİK ARTIRMA TEKNİKLERİNDEN İŞ ETÜDÜ VE MANAS ÜNİVERSİTESİNDE UYGULAMA”

5

0150Y05005

MARAT

NURTAZİN

MALİYE

“KIRGIZİSTANDA VERGİ SİSTEMİ REFORMU”

6

0250Y02007

DİLYARA

OROZALİYEVA

TÜRKOLOJİ

“KIRGIZ, ALTAY DİLLERİNDEKİ FİİLİN KİP KATEGORİSİ

7

0250Y04008

NESRİN

MAT

İŞLETME

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE KARİYER YÖNETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

8

0250Y04013

YUNUS

TEKAYAKLI

İŞLETME

“KIRGIZİSTANIN POTANSİYEL GİRİŞİMCİ POFİLİNDEKİ KÜLTÜREL FARKLILIĞIN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNE ETKİSİ VE BİR AMPİRİK ÇALIŞMA”

9

0150Y01006

ÇEÇEK

DOLGAR-OOL

TARİH

“ALTAY SAYAN KAYA RESİMLERİNE GÖRE TUVA GELENEKSEL KÜLTÜRÜNÜN KAYNAKLARI”

10

0150Y02005

AYGÜL

ÖZDOĞAN  (AKMATOVA)

TÜRKOLOJİ

“KIRGIZCA VE ALTAYCA SES SİSTEMİNDE BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR”

2004-2005


ÖĞRENCİ NUMARASI

ADI

SOYADI

BÖLÜM

TEZ KONULARI

1

0150Y04011

FERHAT

ŞIMARMAZ

İŞLETME

"KIRGIZİSTAN'DAKİ SEYAHAT ACENTALIĞI IŞLETMECİLİĞİNİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ"

2

0150Y01001

KADİR

TUĞ

TARİH

"DOĞU TÜRKİSTAN'DA HOCALAR DÖNEMİ"

3

0150Y03002

AYDIN

ÇİFTCİ

İKTİSAT

"GEÇİŞ EKONOMİSİ YAŞAMAKTA OLAN ÜLKELERDE YABANCI YATIRIMCILARA SAĞLANAN İMKANLAR, KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜM YOLLARI: KIRGIZİSTAN MODELİ"

4

0250Y03001

ABDULAZİZ

MAMACANOV

İKTİSAT

"KIRGIZ CUMHURİYETİNDE ÖZEL BANKALARDA RİSK YÖNETİMİ

5

0250Y03002

KANAATBEK

RAHMANKULOV

İKTİSAT

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLAR VE TEŞVİK ETME YOLLARI

6

0450Y03013

NAZGÜL

KABILBEKOVA

İKTİSAT

KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE ARASINDA EKONOMİK İLİŞKİLERİN ÖZELLİKLERİ

7

0250Y04012

İBRAHİM

KELEŞ

İŞLETME

"SERMAYE BÜTÇELENMESINDE GERÇEK OPSİYONLAR VE KIRGIZİSTAN'DA BİR UYGULAMA"

8

0150Y04007

MAHMUT

DURMAZ

İŞLETME

"MATRİKS ORGANİZASYON YAPILARININ İNSAN KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE BİR UYGULAMA"

9

0350Y02005

LOKMAN

BARAN

TÜRKOLOJİ

"LUTPİLLA MUTELİP'İN HAYATI, SANATI VE ESERLERİ"

10

0150Y02001

VENERA

TURATBEK

TÜRKOLOJİ

MOLLA NİZAMUDİN AHUNUM, HİKMET-İ NİZAMÜD-DİN (CİLT 3. 2B-45B VARAKLAR ARASI: İNCELEME-METİN-SÖZLÜK)

11

0250Y02003

MİRZAT

RAKIMBEK UULU

TÜRKOLOJİ

MOLLA NİZAMUDİN AHUNUM, HİKMET-İ NİZAMÜD-DİN (CİLT 2. 56A-110A VARAKLAR ARASI: İNCELEME-METİN-DİZİN)

12

0250Y02014

FARUK

ÖZTÜRK

TÜRKOLOJİ

MOLLA NİZAMUDİN AHUNUM, HİKMET-İ NİZAMÜD-DİN (CİLT 2. 1A-55B VARAKLAR ARASI: İNCELEME-METİN-DİZİN)

13

0350Y02002

BAKTIGÜL

ÇINIBAEVA

TÜRKOLOJİ

MOLLA NİZAMUDİN AHUNUM, HİKMET-İ NİZAMÜD-DİN (CİLT 2. 169A-217B VARAKLAR ARASI: İNCELEME-METİN-SÖZLÜK)

14

0250Y02008

KALIBEK

TOKTOMURATOV

TÜRKOLOJİ

MOLLA NİZAMUDİN AHUNUM, HİKMET-İ NİZAMÜD-DİN (CİLT 2. 110A-165A VARAKLAR ARASI: İNCELEME-METİN-DİZİN)

15

0250Y01002

CILDIZ

ASANBAYEVA

TARİH

"KIRGIZ ŞECERE VE TARİHİNİ YAZAN İLK YAZARLAR VE ONLARIN ESERLERİ (1849-1949)"

16

0250Y01005

MARİYA

TALKANBAYEVA

TARİH

"PAMİR KIRGIZLARIN ETNO-KÜLTÜREL TARİHİ"

17

0250Y02002

GÜLZAT

CUMAGULOVA

TÜRKOLOJİ

"KIRGIZ, ALTAY DİLLERİNDE YARDIMCI FİİLLER"

18

0250Y02004

GÜLZADA

NARMAMATOVA

TÜRKOLOJİ

MOLDO NİYAZ SENAT-I DİGAR(ASTAR) İNCELEME-METİN-DİZİN"

19

0250Y01006

GÜLSAD

SARIBAYEVA

TARİH

"CEMİ ÜT TEVARİH'E GÖRE XIX. YÜZYILDA KAŞGAR BÖLGESİNDEKİ KIRGIZLAR"

20

0250Y01003

BAKTIBEK

İSAKOV

TARİH

"XVIII.VE XIX. YÜZYILLARDA SAYAK BOYUNUN SOSYAL VE EKONOMİK TARİHİ"

21

0350Y04001

SEYİL

NAJİMUDİNOVA

İŞLETME

"JAPON İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM UYGULAMALARI İLE KIRGIZ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM UYGULAMALARINI KARŞILAŞTIRMA SONUCUNDA KIRGIZ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM MODELİNİ OLUŞTURMA (BİŞKEK'TE BİR UYGULAMA)"

22

0350Y05001

RAZİYA

ABDİEVA

MALİYE

"KAMU FİNANSMAN ARACI OLARAK VERGİLENDİRME (KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİNDE)"

23

0250Y02006

KIZCİBEK

MURZAİBRAİMOVA

TÜRKOLOJİ

"SAİT FAİK ABASIYANIK'IN HAYATI, SANATI VE SEÇİLMİŞ HİKAYELERİNİN KIRGIZ TÜRKÇESİ'NE AKTARILMASI"

24

0250Y02011

NAZGÜL

MURZAKMATOVA

TÜRKOLOJİ

MEMDUH ŞEVKET ESENDAL'IN HAYATI, SANATI VE ESERLERİ: BİR KUCAK ÇİÇEK" HİKAYESİNİN KIRGIZ TÜRKÇESİ'NE ÇEVİRİSİ VE TAHLİLLERİ"

25

0250Y02013

LİRA

TURDUMAMBETOVA

TÜRKOLOJİ

"SÜYÜNBAY ERALİYEV'İN YILDIZLARA SEYAHET" ADLI UZUN ŞİİRİ VE ZAMANINDA ONUN ÜZERİNDE YAPILAN TARTIŞMALAR"

26

0350Y03006

ANNA

GOLOVKO

İKTİSAT

"TÜRKİYENİN AVRASYA ÜLKELERİNDEKİ DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİNİN GELİŞİMİ VE KARŞILAŞILAN TEMEL PROBLEMLER"

27

0250Y04006

MAKSATBEK

CORUPBEKOV

İŞLETME

"KIRGIZİSTAN'DA DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE BU YATIRIMLARI BELİRLEYEN ETKENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA"

28

0350Y03001

İZAT

ABDIKAPAROV

İKTİSAT

KIRGIZİSTANDA BAĞIMSIZLIK SONRASI YAPILAN SOSYAL VE EKONOMİK REFORMLARIN ANALİZİ

29

0450Y05002

KAMALBEK

KARIMŞAKOV

MALİYE

"GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE MALİ DESENTRALİZASYON: KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ"

2005-2006

ÖĞRENCİ NUMARASI

ADI

SOYADI

BÖLÜM

TEZ KONULARI

1

0350Y02001

IŞIN BİLGE KAĞAN

SELÇUK

TÜRKOLOJİ

"OŞ İLİ, ÖZGÖN İLÇESİ KÖYLERİNDE YAŞAYAN TÜRKLERİN AĞIZLARI"

2

0250Y01010

LENA

ABDIKULOVA

TARİH

"XIX. ASIRDAKİ OSMANLI VE RUSYA İMPARATORLUKLARININ TÜRKİSTAN SİYASETİ"

3

0350Y01005

LATİF

BEŞİK

TARİH

"OSMANLI İMPARATORLUĞU İLE HOKAND ARASINDAKİ SİYASİ İLİŞKİLER (XIX. YY.)"

4

0350Y02006

ALİMAN

BUZURMANOVA

TÜRKOLOJİ

SABAHATTİN ALİNİN ÖMRÜ, ESERLERİ VE ÖRNEK HİKAYELERİNİN KIRGIZCAYA ÇEVİRİSI

5

0350Y05002

ELVİRA

BEKBASAROVA

MALİYE

DEVLET BÜTÇESİNİN HARCAMA KALEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

6

0450Y05005

RAMAZAN

BAĞCEÇİ

MALİYE

ELEKTRONİK TİCARET VE ONUN VERGİLENDİRİLMESİ

7

0450Y05006

ŞABAN

METİN

MALİYE

KIRGIZİSTANDA  VERGİLEME  SORUNLARI  VE VERGİ  REFORM ÖNERİLERİ

8

0350Y03003

GÜLMİRA

RISKULOVA

İKTİSAT

KIRGIZİSTAN-BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ:GELİŞİMİ, SEKTÖREL ANALİZİ VE KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR

9

0350Y03004

KIYAL

SIDIKOVA

İKTİSAT

KIRGIZİSTAN'DAKİ ULUSLARARASI FİNANS KURULUŞLARIN ROLÜ, ÖNEMİ VE FAALİYETLERİ

10

0350Y03007

ALPARSLAN

ÖZTÜRK

İKTİSAT

KIRGIZİSTANDA  BÜTÇE VE PARA POLİTİKALARININ MAKROEKONOMİK ETKİLERİ

11

0450Y03002

AYNURA

TURDALİEVA

İKTİSAT

DIŞ BORÇLARIN GEÇİŞ EKONOMİLERDEKİ ROLÜ VE ÖNEMİ

12

0450Y03007

KÜMÜŞGÜL

ESENGUL KIZI

İKTİSAT

KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİNDE  VERGİ REFORMLARININ  ANALİZI”

13

0450Y03008

AYŞEGÜL SERAP

TURAN

İKTİSAT

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE DIŞ BORÇ SORUNU VE KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ

14

0450Y03011

OKTAY

AĞDAŞ

İKTİSAT

“ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİNİN  BAĞIMSIZLIK SONRASI  TEMEL MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER AÇISINDAN  DEĞERLENDİRİLMESİ

15

0250Y02001

ELNURA

MURATOVA

TÜRKOLOJİ

“ORHUN ABİDELERİNDE GEÇEN SÖZVARLIĞIN KIRGIZ TÜRKÇESİNDEKİ İZLERİ

16

0250Y02012

MİRA

KENCEBAYEVA

TÜRKOLOJİ

KIPÇAK GRUBU TÜRK LEHÇELERİNDE ÖLÇÜ KELİMELERİ

17

0450Y02005

NURDİN

USEEV

TÜRKOLOJİ

KIRGIZ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ İLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK YENİSEY YAZITLARI DİLİNİN SÖZ VARLIĞININ TARİHİ GELİŞİMİ

18

0450Y02008

TATYANA

POPOVA

TÜRKOLOJİ

“MOLLA NIZÀMÜD-DÌN ÁHUNUM, HIKMET-İ NİZÀMÜD-DİN (CİLT: III. 130A-170B VARAKLAR ARASI: İNCELEME-METİN-DİZİN)”

19

0250Y03006

NAZARBEK

AKILBEK UULU

İKTİSAT

KIRGIZİSTAN'IN EMEK PİYASASINDAKİ EĞİLİMLER

20

0350Y02007

KIYAL

TOKTONALİEVA

TÜRKOLOJİ

TANRICILIK KAVRAMINI KAPSAYAN TÜRK DİLİ SÖZLERİ (TÜRK DİLLERİNİN KIRGIZ TOPLUMU MATERYALLERİ ÜZERİNDEN)

21

0450Y02002

KEMAL

GÖZ

TÜRKOLOJİ

AŞIM CAKIPBEKOVUN HAYATI, ESERLERİ VE ÇEVİRİLERİ

22

0450Y02003

HALİT

AŞLAR

TÜRKOLOJİ

KIRGIZ YAZARI MUKAY ELEBAYEVİN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ, NESİR ESERLERİNİN TAHLİLİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNE AKTARILMASI

23

0450Y03004

RUSLAN

SODONBAYEV

İKTİSAT

KIRGIZİSTANIN SU REZERVLERİ

24

0450Y01003

SALTANAT

KIDIRALİYEVA

TARİH

XX. YÜZYILDA KIRGIZ KİMLİĞİ; SOVYET DÖNEMİ İLE BAĞIMSIZLIK DÖNEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

25

0450Y01001

ALPASLAN

AŞIK

TARİH

KIRGIZİSTANDAKİ KAZI BÖLGELERİ VE BU KAZILARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

26

0450Y01002

CENGİZ

BUYAR

TARİH

TARİH-İ EMNİYE NİN TRANSKRİPSYON VE DEĞERLENDİRİLMESİ

2006-2007

ÖĞRENCİ NUMARASI

ADI

SOYADI

BÖLÜM

TEZ KONULARI

1

0450Y03010

ADEM

UZKAR

İKTİSAT

KIRGIZİSTANDA  DIŞ TİCARETİN  DİNAMİK VE  STATİK ETKİLERİ

2

0350Y02004

CAZGÜL

CAKAKOVA

MALIYE

“TÖLÖGÖN KASIMBEKOVUN SINGAN KILIÇ ROMANINDA KELİME HAZİNESİ

3

0450Y02009

GÜLZAT

NURDİN KIZI

TÜRKOLOJİ

YENİSEY YAZITLARINDAKİ HALLER

4

0450Y01007

CAN

GENÇER

TARİH

N. YA. BİÇURİN İN HAYATI, ESERLERİ VE ESERLERİNDE KIRGIZLAR

5

0150Y05003

BEKIR CIHAN

UÇKAÇ

MALIYE

KIRGIZİSTAN'DA SERBEST EKONOMİ BÖLGESİ UYGULAMALARI VE ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISI

6

0450Y04010

MUSA

ÇAKIR

İŞLETME

KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERDE FİNANSAL RAPORLAMA: KAZAKİSTAN ÖRNEĞİ

7

0550Y03001

CUNUS

GANIYEV

İKTİSAT

ENFLASYON VE DINAMIKLERI: KIRGIZISTAN ÖRNEĞI

8

0550Y03002

ZAMIRA

ÖSKÖNBAYEVA

İKTİSAT

KIRGIZ CUMHURİYETİ'NİN DIŞ BORÇ SORUNLARI VE BORÇ YÖNETİM METODLARI

9

0450Y03009

RAHAT

KARABAYEVA

İKTİSAT

 

KIRGIZISTAN'DA GIDA SANAYISININ GELIŞME PROBLEMI VE ONUN ÇÖZÜMÜ

10

0550Y04001

AZAMAT

MAKSUDUNOV

İŞLETME

GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE PAZARLAMA ANLAYIŞI: KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ

11

0550Y04003

MEHMET

KENAN DÖNMEZ

İŞLETME

İŞLETMELERDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN VE İŞLETME PERFORMANSI ÜZERİNDE ETKİLERİ: BİŞKEKTE SEYAHAT AJENTALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

12

0450Y04005

VLADIMIR

TIMOŞENKO

İŞLETME

ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (IFRS) VE ONUN KIRGIZİSTAN'DA UYGULANMASI

13

0550Y05007

YAŞAR

AYYILDIZ

MALIYE

KIRGIZİSTAN'DA YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE TÜRKİYEDEN GELEN YATIRIMLAR

14

0450Y05004

SERGEY

KARTAŞOV

MALİYEKAMU SEKTÖR HARCAMALARINDA TEKNOLOJIK GELIŞIM ETKISI

15

0450Y02007

NURZINA

ÇONOYEVA

TÜRKOLOJİ

MERKEZİ ASYA FOLKLORUNDA NASREDDİN HOCA'NIN ORTAYA ÇIKIŞI VE HAKKINDAKİ FIKRALAR

16

0550Y02002

ALTINBEK

ISMAYILOV

TÜRKOLOJİ

CELALEDDİN RUMİ'NİN MESNEVİSİNDEKİ HİKAYELERDE SEVGİ VE BARIŞ

17

0550Y02011

SEYITBEK

IDIRISOV

TÜRKOLOJİ

ÇİN'DEKİ KIRGIZLAR'IN EDEBİ DİLİ

18

0450Y02010

OSMAN

ARICAN

TÜRKOLOJİ

SÜYÜNBAY ERALİYEV'İN SEÇME ŞİİRLERİNDE KELİME HAZİNESİ

19

0450Y02006

KANIBEK

UMURZAKOV

TÜRKOLOJİ

DİVANÜ LUGATİ'T TÜRK'TEKİ HAYVAN VE BİTKİ ADLARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ADBİLİM ÇALIŞMASI

20

0450Y02004

NEGIZBEK

ŞABDANALIYEV

TÜRKOLOJİ

YENİSEY YAZITLARINDAKİ AĞIZ ÖZELLİKLERİ

21

0550Y02012

DÖÖLÖTBEK

EŞKENOV

TÜRKOLOJİ

TÜRK VE RUS ATASÖZLERİNDE KADIN İMAJININ DİLBİLİMSEL KARŞILAŞTIRMASI

22

0550Y02013

ABDURRAHMAN

KÖKSAL

TÜRKOLOJİ

BİŞKEK'TE YAŞAYAN AHISKA TÜRKLERİNİN FOLKLORİK DEĞERLERİ VE OYUN MÜZİKLERİ

23

0550Y07004

ASEL

USUPOVA

İLETİŞİM BİLİMLERİ

KIRGIZİSTAN YÜKSEK EĞİTİMİNİN DÖNÜŞÜMÜ ÇERÇEVESİNDE ÜNIVERSİTELERİN WEB-SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

24

0450Y07001

ELIRA

TURDUBAYEVA

İLETİŞİM BİLİMLERİ

BİŞKEK'TE POLİS-HALK İLİŞKİLERİ

25

0550Y03003

AHMET

ŞAHIN

IKTISAT

KIRGIZİSTAN SU REZERVLERİNİN EKONOMİK ROLÜ VE KALKINMAYA ETKİSİ

26

0550Y07001

ERDOĞAN

AKMAN

İLETİŞİM BİLİMLERİ

ÜNIVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TELEVİZYON İZLEME EĞİLİM VE NEDENLERİ (KIRGIZİSTAN-BİŞKEK ÖRNEĞİ)

27

0550Y07003

AIDA

KOCOMURATOVA

İLETİŞİM BİLİMLERİ

GLOBAL MEDYANIN YEREL KÜLTÜRE ETKİSİ:(EL KLONE' DİZİSİ ÖRNEĞİ)

28

0450Y07002

GÖKÇE

YOĞURTÇU

İLETİŞİM BİLİMLERİ

KİMLİK VE 'ÖTEKİ' DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNDE KIRGIZİSTAN'DA YENİ YAKLAŞIM

29

0550Y01007

BETÜL

ÇEKEROĞLU

TARIH

KIRGIZLAR İÇİN AÇILMIŞ RUS YERLİ (TUZEM) OKULLAR

30

0450Y05003

ŞAYIR

SAPARBAY KIZI

MALIYE

KIRGIZİSTAN'DA DIŞ BORÇLANMA VE DIŞ BORÇ YÖNETİM SORUNU

31

0450Y01008

BAHATTIN

GENCAL

TARIH

KITAB-I TARİHİ CERİDE-İ CEDİDE TRANSKRİPSYONU VE BİLGİLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ

32

0450Y05001

SADIRBEK

ALAKOV

MALIYE

KIRGIZİSTAN'DA BÜTÇELER ARASI İLİŞKİLERİN GELİŞMESİ

33

0450Y01005

RUSLAN

ABDIGULOV

TARIH

XVIII-XIX YÜZYILLARDA ORTA ASYA'DAKİ ÜNLÜ İNSANLARIN MÜHÜRLERİ (TARİHİ KAYNAK)

34

0450Y03005

ELMIRA

KUPSURALIYEVA

IKTISAT

KIRGIZİSTAN'DA TÜKETİM PİYASASI GELİŞMESİ

35

0550Y03007

ÖZLEM

AKÇA

IKTISAT

BAĞIMSIZLIK SONRASINDA KIRGIZİSTAN'DA UYGULANAN DÖVİZ KURU POLİTİKALARI

36

0450Y03006

AYGÜL

TURDUBEKOVA

IKTISAT

ULUSLARARASI EKONOMİDEKİ KIRGIZİSTAN: ORTA ASYA BÖLGESI

37

0450Y03001

DINARA

DOSBAYEVA

IKTISAT

ULUSLARARASI DONOR KURULUŞLARIN KIRGIZİSTAN EKONOMİSİNE YAPTIĞI ETKİ

2007-2008

ÖĞRENCİ NUMARASI

ADI

SOYADI

BÖLÜM

TEZ KONULARI

1

0450Y04001

DİANA

OSTROUŞKO

İŞLETME

ULUSLAR ARASI PAZARLAMADA BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİM ARACI OLARAK REKLAM

2

0550Y04006

EMİNE

ÇİMEN

İŞLETME

SORUMLULUK MERKEZLERİ VE TRANSFER FİYATLAMASI: BİR İŞLETMEDE UYGULAMA

3

0250Y04011

BÜLENT

UÇKAÇ

İŞLETME

BÜYÜME SÜREÇLERİNDE KOBİ'LERİN ÖRGÜT YAPILARINDAKİ DEĞİŞİMLER VE YENİDEN YAPILANMA SÜREÇLERİ

4

0450Y01011

BAKTIGÜL

BATIRBEKOVA

TARİH

XVIII-XIX YÜZYILLARDA BAGIŞ URUUSUNUN TOPLUMSAL TARİHİ

5

0550Y02001

MUSTAFA

OCAKBEĞİ

TÜRKOLOJİ

A.TOKOMBAYEV'İN 'YARALI YÜREK' VE 'EZGİNİN SIRRI' ADLI HİKAYELERİNİN TÜRKİYE TÜRKÇESİNE AKTARILMASI VE BU HİKAYELERDE 'ÇOCUK' KONUSUNUN İNCELENMESİ

6

0550Y05004

MAHABAT

TÜLEMİŞOVA

MALİYE

KIRGIZİSTAN'DAKİ SOSYAL FONUN GELİŞMESİ VE PROBLEMLERİ

7

0450Y07009

STAMBULBEK

MAMBETALİYEV

İLETİŞİM BİLİMLERİ

BAĞIMSIZLIK ÖNCESİ VE SONRASI KIRGIZ SİNEMASI VE KIRGIZ EDEBİYATI ETKİLEŞİMİ

8

0550Y02003

KERİM

SARIGÜL

TÜRKOLOJİ

YUDAHİN'İN KIRGIZCA SÖZLÜĞÜNE GÖRE İSİMDEN FİİL YAPAN EKLER VE KULLANILIŞLARI

9

0550Y02008

SEMİH

BABATÜRK

TÜRKOLOJİ

YUDAHİN'İN KIRGIZCA SÖZLÜĞÜNE GÖRE FİİLDEN  İSİM YAPAN EKLER VE KULLANILIŞLARI

10

0550Y02005

LEYLA

BABATÜRK

TÜRKOLOJİ

ALMATI BÖLGESİNDE YAŞAYAN AHISKA TÜRKLERİNİN AĞZI

11

0650Y02013

FERYAL

CEBE

TÜRKOLOJİ

KIRGIZCA VE TÜRKÇEDEKİ ORTAK KELİMELERDE FONOLOJİK ÖZELLİKLER

12

0550Y02004

RECEP

YÜRÜMEZ

TÜRKOLOJİ

B.Ö. ORUZBAYEVA'NIN AKADEMIK HAYATI VE DİLCİLİĞİ

13

0550Y02007

ASEL

KADIROVA

TÜRKOLOJİ

XIX.YY SONU XX.YY BAŞINDA YAZILAN KIRGIZCA BELGELERİN DİLİ

14

0650Y02004

ZAFER

ALTUN

TÜRKOLOJİ

AHMET HAMDI TANPINAR'IN ROMANLARINDA VE ŞİİRLERINDE ZAMAN KAVRAMI

15

0550Y02010

AYTOLKUN

TAŞTANOVA

TÜRKOLOJİ

CENGİZ AYTMATOV'UN ESERLERİNDE ETNO-KÜLTÜR MESELELERİNİN EDEBİ OLARAK YANSIMASI

16

0550Y02006

NEZAHAT

TÜRK

TÜRKOLOJİ

CENGİZ AYTMATOV'UN ESERLERİNDE ÇOCUK PROBLEMİ

17

0550Y01003

KAYRAT

BELEK

TARİH

KIRGIZLARDA AT VE AT KÜLTÜRÜ

18

0550Y01001

MAVLYUDA

KAMÇİYEVA

TARİH

KUTADGU BİLİG'E GÖRE DEVLET VE HALK İLİŞKİSI

19

0650Y01002

EBUBEKİR

GÜNGÖR

TARİH

ÇARLIK DÖNEMİNDE TÜRKİSTANDA FİKİR AKIMLARI

20

0550Y01005

ALİ RIZA

YETER

TARİH

RUS İMPARATORLUĞUNUN TÜRKİSTAN'DAKİ SÖMÜRGECI SİYASETİNE KARŞI 1898 YILINDAKI BAĞIMSIZLIK İSYANI

21

0650Y05001

TINÇTIK

BAZARBAYEV

MALİYE

KAMU HARCAMALARINDA ETKİNLİK: KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ

22

0650Y05004

TOLKUN

UYÇUBEK KIZI

MALİYE

KIRGIZİSTANDA SAVUNMA HARCAMALARI VE EKONOMİK ETKİLERİ

23

0550Y07006

VENERA

MAMITOVA

İLETİŞİM BİLİMLERİ

ONLINE SEÇİM KAMPANYALARI: 2007 PARLAMENTO SEÇİMLERİNDE KIRGIZİSTANDAK SİYASİ PARTİLERİN WEB SİTELERİ

24

0450Y07005

CILDIZBEK

TURSUNBAYEV

İLETİŞİM BİLİMLERİ

KIRGIZİSTANDA MİLLİ GAZETECİLİĞE ALTERNATİF OLARAK İNTERNET GAZETECİLİĞİ

25

0550Y07002

ANARA

BİRİSMANOVA

İLETİŞİM BİLİMLERİ

24 MART OLAYI: KIRGIZİSTAN YAZILI BASINI KAMUOYU NASIL OLUŞTURDU?

26

0650Y04004

ÖZLEM

GÜLTEKİN

İŞLETME

KIRGIZİSTAN`DA TARIM-HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDE ÜRETİM VE FİNANSMAN SORUNLARI VE BU SORUNLARIN  ÇÖZÜMÜNDE SÖZLEŞMELİ ÜRETİM MODELİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ

27

0550Y03004

AYZADA

CARDAMOVA

İKTİSAT

YOKSULLUK SORUNU VE YOKSULLUĞU AZALTMANIN YOLLARI: KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ

28

0450Y04006

SAULE

USUPOVA

İŞLETME

KIRGIZİSTAN SEYAHAT ACENTELERİNDE PERSONEL GÜÇLENDİRME

2008-2009


ÖĞRENCİ NUMARASI

ADI

SOYADI

BÖLÜM

TEZ KONULARI

1

0550Y04002

NURCAN

DCURAYEV

İŞLETME

KIRGIZİSTANDA MİKRO KREDİ SİSTEMİ VE UYGULAMASI

2

0750Y03016

ZİYA

ARPALI

İKTİSAT

TÜRKİYE'DE TÜKETİCİ KREDİSI

3

0650Y02002

NURGÜL

SULEYMANOVA

İŞLETME

KIRGIZ UZUN HİKAYELERİNDEKİ PSİKOLOJİK SORUNLAR (1980-2000)

4

0650Y04002

GÜLZAT

AYTBAYEVA

İLETİŞİM BİLİMLERİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÖNEMİ:İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

5

0750Y07009

ÖMER

ÇAKIN

İLETİŞİM BİLİMLERİ

KIRGIZİSTAN'DA BAĞIMSIZLIK SONRASI ULUSAL GAZETELERİN YAPISAL ANALİZI

6

0750Y07014

ERCAN

KAYA

İLETİŞİM BİLİMLERİ

PÖPÜLER KÜLTÜR ÜRÜNÜ OLARAK KIRGIZ MAGAZİN BASINI İÇERİĞİ:MAGAZİN BASINI İÇERİK GÖZÜMLEMESİNE YÖNELİK ANALİTİK BİR ÇALIŞMA

7

0650Y02011

MEDER

SALİYEV

TÜRKOLOJİ

COODARBEŞİM DESTANI (İNCELEME-METİN-TERCÜME-DİZİN)

8

0750Y02006

AİDA

DCUNUŞALİEVA

TÜRKOLOJİ

KIRGIZ DESTANI “ER EŞİMDEKİ” SIFAT-FİİLLER VE KULLANIMLARI

9

0750Y02007

DARKAN

MAMACANOVA

TÜRKOLOJİ

KIRGIZ DESTANI “ER EŞİMDEKİ”  ZARF-FİİLLER VE KULLANIMLARI

10

0750Y02008

ADEM

ÇAYAN

TÜRKOLOJİ

MOLLA YOLDAŞ HILVETİ, MEVLÜDÜ'N NEBİ ALEYHİ'S-SELAM

11

0650Y07001

KANIŞAY

MUKTAROVA

İLETİŞİM BİLİMLERİ

2007 KIRGIZİSTAN PARLAMENTOSU SEÇİMLERİNİN KTR PRIME-TIME ANA HABERLERİNE YANSIYIŞ BİÇİMİ:SİYASİ PARTİ HABERLERİ ANALİZINE YÖNELİK KALİTATİF ARAŞTIRMA

12

0650Y01003

GÜLBARÇIN

CUMANAZAROVA

TARİH

XIX.YY.II.YARISI XX.YY BAŞINDA KUZEY KIRGIZLARDA GİYİM KUŞAM

13

0650Y02001

HÜSEYİN

ŞAHAN

TÜRKOLOJİ

ÜRKÜN TEMASININ KIRGIZ-SOVYET EDEBİYATINA YANSIMASI (K.BAYALİNOV'UN''ACAR''.M.ELEBAYEV'İN ''UZAK COL'' ESERLERİ TEMELİNDE)

14

0750Y02001

ACAR

DUYŞEMBİYEVA

TÜRKOLOJİ

CENGİZ AYTMATOV'UN ESERLERİNIN AMERİKALI BİLİM ADAMLARI TARAFINDAN ALGILANIŞI

15

0750Y02011

DİLEK

YILMAZ

TÜRKOLOJİ

ER TÖŞTÜK” VE “GILGAMIŞ” DESTANLARINDA İNANÇ STEMLERİNİN ORTAK MOTİFLERE YANSIMASI

16

0550Y07005

SANİYA

NİZAMOVA

İLETİŞİM BİLİMLERİ

KIRGIZİSTAN SİYASETİNDE KADINLARIN TEMSİLİ:BASIN ANALİZİ

17

0750Y07016

CANARA

AKMATBEKOVA

İLETİŞİM BİLİMLERİ

BASIN İŞLETMECİLİĞİ: ''AGIM'' GAZETESİ ÖRNEĞİNDE

18

0750Y06005

İSMAİL

DİKBAŞ

EĞİTİM BİLİMLERİ

BİLİMIN İÇERİĞİNİN YENİLEŞİMİ VE DOKUZUNCU SINIF TARİH VE İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

19

0750Y06006

CEMALETTİN

ÇETİN

EĞİTİM BİLİMLERİ

T.C.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NIN YURT DIŞI EĞİTİM HİZMETLERİ: KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ

20

0750Y06007

OLGA

VOLKOVA

EĞİTİM BİLİMLERİ

RUSÇA'NIN ÖĞRENİMİNDE SOSYAL-PEDAGOJİK UNSURLARIN ROLÜ (TÜRKİYE'DEN GELEN ÖĞRENCİLER İÇİN)

21

0750Y06008

KIYAL

SAADANBEK KIZI

EĞİTİM BİLİMLERİ

KIRGIZ-ETNO-DİDAKTİĞİNİN TEMEL KAYNAKLARI VE ALANLARI

22

0750Y06003

KURTULUŞ SAVAŞ

KAZAK

EĞİTİM BİLİMLERİ

KIRGIZİSTAN VE TÜRKİYE'NİN LİSE TARİH MÜFREDATLARI BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI İLE ORTAK TARİH BİLİNCİNİN GELİŞTİRİLMESİ YÖNÜNDE ÖNERİLER

23

0550Y04008

ZİYA GÖKALP

ERSAN

İŞLETME

KONUT PAZARLAMASINDA TÜKETİCİ SATIN ALMA KARAR SÜRECİ: BİŞKEK'TE KONUT ALICILARI ÜZERİNE ARAŞTIRMA

24

0650Y04003

MURATALİ

ABDILDAYEV

İŞLETME

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARINDA YENİ TEKNİKLER: KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ

25

0650Y05002

MARAT

MAMIRALİYEV

MALİYE

KIRGIZİSTAN'DA DOLAYSIZ VERGİLERİN GELİŞİMİ  

26

0750Y05012

MEHMET

ULAŞ

MALİYE

TÜRKİYEDE SAVUNMA HARCAMALARININ EKONOMİYE ETKİSİ


2009-2010

1  

0650Y07012

MEHMET AKIF

GÜNAY

İLETİŞİM BİLİMLERİ

KIRGIZİSTANDA 24 MART OLAYLARININ ELEKTRONİK MEDYADA İŞLENİŞİ: AZATTIK RADYONUN ÖRNEĞİNDE

2

0550Y05010

RUSTAM

ŞAHMURADOV

MALİYE

PİYASALAŞMA SÜRECİNDE VERGİ REFORMU VE KIRGIZİSTAN UYGULAMASI

3

0650Y02007

ALİYNA

AYAZBEKOVA

TÜRKOLOJİ

KUTADGU BILİG'DEKİ BİRLEŞİK FİİLLERİN KIRGIZ TÜRKÇESİ İLE KARŞILIŞTIRILMASI

4

0650Y02012

ANİPA

SAMATOVA

TÜRKOLOJİ

TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE KIRGIZ TÜRKÇESİNDE BATIDAN GELMİŞ ORTAK KELİMELER

5

0650Y02010

İLYAZ

MIRZAKULOV

TÜRKOLOJİ

MAGZUNİ'NİN FERGANA HANLARI TARİHİ ESERİNİN TRANSKRİPSİYONU VE SÖZCÜKBİLİMİ

6

0650Y02003

ETHEM

YÜKSEL

TÜRKOLOJİ

CENGİZ AYTMATOV'UN 'GÜN OLUR ASRA BEDEL'; 'KASSANDRA DAMGASI' VE 'DAĞLAR DEVRİLDİĞİNDE' ROMANLARI ÜZERİNDE EDEBİYATTA KÜRESELLEŞME MESELESİ

7

0650Y03006

IRISKAN

KERİMBERDİEVA

İKTİSAT

YABANCI SERMAYENİN KIRGIZİSTAN EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

8

0650Y03001

ADEM

AKTAŞ

İKTİSAT

DIŞ TİCARET STRATEJİLERİ VE TEORİLERİ AÇISINDAN KIRGIZİSTAN

9

0650Y01004

MEHMET

AKKAYA

TARİH

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ

10

0750Y05014

BÜLENT

TURALİ

MALİYE

VERGİ TEŞVİKLERİNİN EKONOMİK ETKİLERİ VE KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ

11

0650Y04012

NARINGÜL

MARGAZİYEVA

İŞLETME

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE TUTUNDURMA FAALİYETLERİ: KIRGIZİSTAN'DA BİR ARAŞTIRMA

12

0750Y06011

TURAN

AYDIN

EĞİTİM BİLİMLERİ

TÜRKÇE-KIRGIZCA KALIP SÖZLERİN PSİKOLOJİK VE KÜLTÜREL BOYUTUNUN İNCELENMESİ

13

0650Y04009

RAYKAN

ARKABAYEVA

İŞLETME

CEP TELEFONUNDA MARKA SADAKATI VE KIRGIZİSTANDAKİ MANAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERINDE BİR UYGULAMA

14

0750Y04003

GULMİRA

TUTKABAYEVA

İŞLETME

GLOBAL FİNANSAL KRİZİN BANKACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ: KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ

15

0750Y04005

SALTANAT

ŞEKEKOVA

İŞLETME

GELENEKSEL FİNANSAL TABLOLAR ANALİZI VE EKONOMİK KÂR YAKLAŞIM: BİR REKLAM FİRMASINDA UYGULAMA

16

0850Y02010

MİRGÜL

TEKEŞOVA

TÜRKOLOJİ

C. AYTMATOV'UN 'DAĞLAR DEVRİLDİĞİNDE (EBE NİŞANLI) ROMANINDAKİ KADER MESELESİ'

17

0750Y02004

ANARA

DÜYŞENBEKOVA

TÜRKOLOJİ

ÇAĞDAŞ KIRGIZ EDEBİ DİLİNDEKİ NORMLARIN YOZLAŞMASI

18

0850Y02001

AYMİRA

MARAT KIZI

TÜRKOLOJİ

CANÇAR HAN BADIŞA GAZALI METNİNİN TRANSKRİPSİYONU, DİL İNCELEMESİ VE İNDEKSİ

19

0850Y02002

ASEL

OBOLBEKOVA

TÜRKOLO

C. AYTMATOV'UN ROMANLARININ RUSÇADAN TÜRKÇEYE ÇEVİRİ MESELESİ   'KASSANDRA DAMGASI' VE  'DAĞLAR DEVRİLDİĞİNDE (EBEDİ NİŞANLI) ROMANLARININ TEMELİNDE

20

0850Y02016

ÖZLEM

ÖZDÜMAN

TÜRKOLOJİ

ORHAN PAMUKUN HAYATI VE ESERLERİ

21

0750Y02003

FARİDA

ABAKİROVA

TÜRKOLOJİ

KURMANCAN DATKANIN KİŞİLİĞİNİN KIRGIZ ROMANLARINA YANSIMASI

22

0650Y02008

FATİH

KÜÇÜKOĞLU

TÜRKOLOJİ

KIRGIZ TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNE GİRMİŞ ORTAK ARAPÇA KELİMELER

23

0850Y02002

MEHMET

YALÇINKAYA

TÜRKOLOJİ

KIRGIZ TÜRKÇESİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE BİR HARAKETİ KARŞILAYAN BİRLEŞİK FİİLLER

24

0850Y02004

AYZADA

TINIBEKOVA

TÜRKOLOJİ

KIRGIZ KÜLTÜRÜNDE BEDEN DİLİ: ETNOLİNGSTİK ARAŞTIRMA

25

0650Y07003

BAKTIGÜL

ABASKAN KIZI

İLETİŞİM BİLİMLERİ

TELEVİZYONDAKİ ŞİDDET SUNUMLARININ  LİSE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

26

0650Y07006

AYZAT

MADİKOVA

İLETİŞİM BİLİMLERİ

SON DÖNEM KIRGIZ NEMASINDA BİR AUTEUR:MARAT SARULU

27

0750Y07008

TOKTOKAN

AYTALİYEVA

İLETİŞİM BİLİMLERİ

MEDYA DÜNYASINDA TEKKELEŞME:TÜRKİYE ÖRNEĞİ

28

0750Y07003

TOPÇUGÜL

NARMAMATOVA

İLETİŞİM BİLİMLERİ

GÖRSEL MEDYANIN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİİDDET İÇERİKLİ BİLGİSAYAR OYUNLARI ÖRNEĞİ

29

0850Y07010

NİYAZİ

AYHAN                

İLETİŞİM BİLİMLERİ

SOKAĞA YANSIMIŞ İŞ YERİ İSİMLERİ:BİŞKEK ULAŞIM ANA HATLARINA YÖNELİK IDEOLOJIK VE ANALITIK BİR ÇÖZÜMLEME

30

0750Y05004

SUAT

ERGÜN

MALİYE

KAMU YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI ÇERÇEVESİNDE MALİ DİSİPLİN SORUNU VE ÇÖZÜM YOLLARI

31

0750Y05007

NURLAN

MUSAYEV

MALİYE

KIRGIZİSTANDA BÜTÇELER ARASI İLİŞKİLER SİSTEMİNDEKİ PROBLEMLER VE PERSPEKTİFLER.

32

0750Y05013

RUSLAN

LAMİEV

MALİYE

GLOBALLEŞME SÜRECİNDE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDEKİ MALİYE POLİTİKASI UYGULAMA SONUÇLARI VE KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ

33

0750Y05017

AYGÜL

SAYRAKUNOVA

MALİYE

KIRGIZ CUMHURİYETİNİN ÖDEMELER DENGESİ VE ANALİZİ

34

0850Y05002

GULİSTAN

ATAGULOVA

MALİYE

VERGİ POLİTİKASI VE FİNANSAL KRİZLE MÜCADELERDEKİ YERİ:KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ

35

0850Y05010

ERLAN

CUMALİYEV

MALİYE

KIRGIZİSTANDA KDV TAHSİLATİNİ GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ

36

0850Y05012

NURZADA

BİRNAZAROVA

MALİYE

KIRGIZİSTANDA YATIRIM İKLİMİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE VERGİ POLİTİKALARININ RO

37

0850Y05017

MİRGÜL

SAİTOVA

MALİYE

KIRGIZİSTANDA SOSYAL SİGORTA SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİ VE SORUNLARI

38

0750Y03007

TÜRKER

ERKAN

İKTİSAT

TÜRKİYEDE KRİZ DÖNEMLENDE UYGULANAN MALİYE POLİTİKALARI

39

0750Y03008

KAYIRGÜL

HUDAYBERDİYEVA

İKTİSAT

İKTİSADİ KALKINMADA ÇEVRE SORUNLARI:KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ

40

0750Y03015

GALİP AFŞİN

RAVANOĞLU

İKTİSAT

ORTA ASYA TÜRK CUMHURİYETLERİNDE EKONOMİK BÜTÜNLEŞME

41

0850Y03001

DAMİRA

BAYGONUŞEVA

İKTİSAT

GÜNÜMÜZ KRİZ ŞARTLARINDA KIRGIZİSTANIN İKTİSADİ GELİŞME SORUNLARI

42

0850Y06004

KALBÜBÜ

TAİROVA

EĞİTİM BİLİMLERİ

KIRGIZİSTAN TARİHİ ÖĞRETİMİNDE EDEBİ ESERLERİN KULLANILMASININ PEDAGOJİK TEMELLERİ

43

0750Y01006

ERDİNÇ

CEBECİ

TARİH

STALİN TARAFINDAN KIRGIZİSTANA SÜRÜLEN TÜRK TOPLULUKLARININ YERLEŞİM PROBLEMLERİ

2010-2011

1

0750Y07013

NARGIZA

MAMATKULOVA

İLETİŞİM BİLİMLERİ

TÖLÖMÜŞ OKEEVİN FİLMLERİNDEKİ KIRGIZ HALK BİLİNCİ

2

0850Y07008

MUSTAFA

AKARSU

İLETİŞİM BİLİMLERİ

SOVYET DÖNEMİ VE BAĞIMSIZLIK SGÜNÜMÜZ  KIRGIZ  TOPLUMUNDA DOĞUM-ÖLÜM GELENEĞI VE BUNUN TARIHI İZLERI (NARIN BÖLGESI ÖRNEĞI)ONRASI KIRGIZ SİNEMASINA İDEOLOJİK BİR BAKIŞ

3

0750Y03002

ELNURA

ABILKASIMOVA

İKTİSAT

KIRGIZİSTANDAKİ MENKUL KIYMETLER BORSASININ GELİŞME PROBLEMLERİ

4

0750Y04009

AYCAN

BİKİROVA

İŞLETME

KIRGIZİSTANDA LOJISTIK YÖNETİMİNİN UYGULANMASI

5

0850Y01005

ALI

ÜNAL

TARİH

GÜNÜMÜZ  KIRGIZ  TOPLUMUNDA DOĞUM-ÖLÜM GELENEĞI VE BUNUN TARIHI İZLERI (NARIN BÖLGESI ÖRNEĞI)

6

0850Y06002

İRFAN

ARIK

EĞİTİM BİLİMLERİ

T.C. BAKANLIĞININ YURTDIŞINA GÖREVLENDIRDIĞI ÖĞRETMENLERIN İŞ DOYUMU

7

0750Y07006

ANJELIKA

MEDVEDYEVA

İLETİŞİM BİLİMLERİ

TÜKETIM KÜLTÜRÜ VE İLETIŞIM SÜRECINDE META OLARAK BEDEN TÜKETIMI (PAZARLAMA YAKLAŞIMI)

8

0750Y04004

ÇOLPON

SULAYMANKULOVA

İŞLETME

GELENEKSEL BAMKAÇILIKTA ISLAM ILKELERINE GÖRE FINANSMAN; KIRGIZISTAN ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA

9

0750Y07017

MARAT

ERGEŞOV

İLETİŞİM BİLİMLERİ

GÜRCÜ SİNEMASININ RÖNESANSI VE ONUN KIRGIZ SİNEMASI İLE BAĞLANTISI

10

0750Y05015

ALIYA

NİYAZOVA

MALİYE

ŞİRKETİN BÜTÇEYLE OLAN İLİŞKİSİ: YAKORTSTROY ŞİRKETİNDE UYGULAMA

11

0950Y07005

EMIN

AKIN

İLETİŞİM BİLİMLERİ

NEO-LİBERAL POLİTİKALAR VE KAMU MEDYA HİZMETİ YAYINCILIĞI: KTR  YE YÖNELİK ANALİTİK BİR ÇALIŞMA

12

0950Y07002

UĞUR

ÜNAL

İLETİŞİM BİLİMLERİ

ÖRGÜTSEL İLETİŞİM İLE  ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİSELLİK: KTMÜ  ÖRNEĞİ

13

0750Y07012

ELVIRA

ÇINIYEVA

İLETİŞİM BİLİMLERİ

KIRGIZ   MİLLİ MOTİFLERİNİN İLETİŞİM SİSTEMİNDEKİ  ROLÜ

14

0950Y03002

AMANGELDI

CUMADİLOV

İKTİSAT

KIRGIZISTANDA EKONOMININ YÖNETIMINDE DEVLETIN ROLÜ ÜZERINDE BIR ANALIZ

15

0950Y03003

ESENGELDI

CUMADİLOV

İKTİSAT

KIRGIZISTAN SOSYAL PAZAR EKONOMISININ ÖZELLIKLERININ İNCELENMESI

16

0950Y03006

ASEMA

MARATOVA

İKTİSAT

KIRGIZISTANIN BÖLGELERİNDEKİ VE KIRSAL KESİMİNDEKİ SOSYAL VE EKONOMIK SORUNLAR

17

0850Y03003

ANARA

ŞADİYEVA

İKTİSAT

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE MERKEZİ ASYA ÜLKELERİNİN ENTEGRASYONU

18

0950Y01002

YANA

SITDIKOVA

TARİH

XIX.YÜZYILIN BAŞINDAN -XX  YÜZYILIN İLK YILLARINA KADAR KIRGIZISTANDAKI TATARLARIN SOSYAL HAYATI VE KÜLTÜRÜ

19

0850Y01003

AYCAN

ALIBAYEVA

TARİH

S.M. ABRAMZONA GÖRE XX YÜZYILA KADAR KIRGIZLARIN SOSYAL HAYATI

20

0850Y01001

GÜLKAYIR

OROZBAYEVA

TARİH

KIRGIZISTANIN KUZEY TARAFINDAKİ YERLEŞTİRME VE KOLHOZLAŞTIRMA CEREYANI (1920-1930 YILLARI ARASI)

21

0850Y05011

SERHAT

ATMACA

MALİYE

TÜRKİYE-KIRGIZİSTAN GELİR VERGİSİ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

22

0850Y05006

PARIZAT

SADAMBAYEVA

MALİYE

KIRGIZISTANIN EKONOMİK BÜYÜMESİNE VERGİ SİSTEMİNİN ETKİLERİ

23

0850Y05015

NAZIRA

ÇOKONOVA

MALİYE

KIRGIZİSTANDAKİ EMLAK VERGİSİ UYGULAMASINDAKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

24

0950Y05005

ERNIS

ABDIKEEV

MALİYE

KIRGIZ CUMHURİYETİNDE SİGORTA  HİZMETİNİN GELİŞMESİNİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER

25

0750Y05010

TINÇTIK

ABDIKERIMOV

MALİYE

KIRGIZİSTANDA DEVLET BÜTÇESİ İLE YEREL YÖNETİM BÜTÇELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ANALİZİ

26

0950Y05003

DASTAN

ASEINOV

MALİYE

KIRGIZİSTANDA VERGİ DÜZENLEMELERİNİN MAKROEKONOMİK ANALİZİ

27

0950Y06007

LZANA

BAYDILDAYEVA

EĞİTİM BİLİMLERİ

KIRGIZ  FOLKLORUNDA KALIPLAŞMIŞ  ÖĞELERİN ETNAPEDAGOJİK YÖNDEN BETİMLENMESİ

28

0950Y06004

ELIDA

ABDULAYEVA

EĞİTİM BİLİMLERİ

KIRGIZİSTANDAKİ EĞİTİM TEORİSİ VE UYGULAMASININ GELİŞİMİNDEKİ İ. BEKBOYEVİN KATKISI

29

0850Y06009

ASEL

IMANKULOVA

EĞİTİM BİLİMLERİ

CENGİZ AYTMATOVUN ESERLERİNDEKİ MİT BE EFSANE İLE İLGİLİ ETNOPEDAGOJİK DÜŞÜNCELER

30

0850Y06005

AYDOĞAN

DOĞAN

EĞİTİM BİLİMLERİ

YAPILANDIRMA 7 E ÖĞRENME MODELININ 9.10 VE 11 SINIFLAR LISE ÖĞRENCİLERININ FIZIK DERSINDEKI AKADEMIK BAŞARILARINA ETKISININ INCELENMESI

31

0950Y06001

ZEYNEP

MAMITOVA

EĞİTİM BİLİMLERİ

KIRGIZ KÜLTÜRÜNDE AİLENİN ÇOCUK EĞİTİMİNE ETKİSİ: MANAS DESTANI ÖRNEĞİ

32

0950Y06002

CILDIZKAN

BEYŞENOVA

EĞİTİM BİLİMLERİ

ÖĞRENCİLERİ İNSANCIL DAVRANIŞLAR KAZANDIRMADA EĞİTİMİN ROLÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME

33

0850Y06008

NAZGÜL

ADANBAYEVA

EĞİTİM BİLİMLERİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAĞIMSIZ ÇALIŞMALARININ ÖRGÜTLENMESİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR ÖZERİNE BİR ÇALIŞMA

34

0850Y06007

GÜRKAN

AKBABA

EĞİTİM BİLİMLERİ

İLKÖĞRET/tdİM1 height=34/td/pp 8 SINIF FİZİK DERSİ PROGRAMININ KIRGIZİSTAN VE TÜRKİYE EĞİTİM SİSTEMLERİNDE KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK İNCELENMESİ

35

0950Y02007

AIDA

SMAILOVA

TÜRKOLOJİ

KIRGIZ HALKININ ETNOKÜLTÜREL YAPISININ SOVYET DÖNEMİNDEKİ DURUMU VE CENGİZ AYTMATOVUN ESERLERİNDE YANSIMASI

36

0950Y02002

SEFA

KIRVELI

TÜRKOLOJİ

C.AYTNATOVUN UZUN HİKAYELERİNDE HÜMANİZM MESELESİNİN EDEBİ YÖNDEN  İNCELENMESİ 

37

0950Y02006

ZARINA

KULBARAKOVA

TÜRKOLOJİ

MANAS VE ER TÖŞTÜK DESTANLARINDAKİ OLAĞANÜSTÜ KAHRAMANLARIN YERİ VE TASVİRİ ÖZELLİKLERİ

38

0950Y02005

ASILBÜBÜ

TURSUNALIYEVA

TÜRKOLOJİ

KIRGIZ NESRINDE DIYALOGUN GÖREVİ

39

0850Y02006

SELMAN

BAŞARAN

TÜRKOLOJİ

CENGİZ AYTMATOV HAKKINDA KIRGIZİSTAN VE TÜRKİYE’DE YAPILAN ARAŞTIRMALAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİR

40

0850Y02005

CANAR

ÖMÜRALIYEVA

TÜRKOLOJİ

MOLDO KILIÇIN DÜNÜ VE BUGÜNÜ: HAKKINDA SOVYETLER BİRLİĞİ DÖNEMİNDE  VE GÜNÜMÜZDE YAPILAN ARAŞTIRMALAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

41

0950Y02017

ELIF BILGE

AKBAŞ

TÜRKOLOJİ

MAR BAYCIYEVIN “ANGEMELER CANA POVESTTER”  ADLI ESERINDEKI HIKAYELERINDE YER ALAN KAHRAMANLARIN TAHLILI

42

0950Y02003

ZARINA

CALBIYEVA

TÜRKOLOJİ

KIRGIZ VE TÜRK DILINDEKI  I-MEK FIILININ FONKSYONU VE  GRAMMATIK ANLAMLARI (İNCELEME)

43

0950Y02014

AYCAMAL

TURSUNBAYEVA

TÜRKOLOJİ

KIRGIZ VE TÜRK DILINDEKI CÜMLE SINIFLANDIRILMASI  ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

44

0950Y02013

GÜLSÜN BETÜL

HAKAN

TÜRKOLOJİ

TÜRKÇE VE KIRGIZCADA «EL» SÖZCÜĞÜ ILE ILGILI DEYIMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

45

0950Y02009

ERHAN

TAŞBAŞ

TÜRKOLOJİ

ÇAGATAY TÜRKÇESİNİN  SON DÖNEMİNE  AİT BİR KÖROGLU DESTANI (İNCELEME-TRANSKRİPSYON-AKTARMA-DİZİN)

46

0950Y02011

NÜRGÜL

AYTBAYEVA

TÜRKOLOJİ

KIRGIZ TÜRKÇESI VE TÜRKIYE TÜRKÇESINDEKI KÜÇÜLTME, SEVGI ANLAMINDAKI KELIMELER

47

0850Y04008

IRISKÜL

ESENTUROVA

İŞLETME

İŞLETMELERDE SOSYAL PAZARLAMA ANLAYIŞI: KIGIZİSTAN ÖRNEĞİ

48

0850Y04005

ADILYA

YAMALTDINOVA

İŞLETME

KIRGIZİSTANDAKİ MARKETLERİN PAZARLAMA STRATEJİLERİNİ BELİRLEME VE MÜŞRETİ MEMNUNYETİNİ ÖLÇME ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

49

0950Y04005

MAHMUT

VURAL

İŞLETME

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE ALT BİR SİSTEM OLARAK İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMASI

 

2011-2012

ÖĞRENCİ NUMARASI

ADI

SOYADI

BÖLÜM

TEZ KONULARI

1

0850Y06006

AYZADA

KASIMBAYEVA

E ĞİTİM BİLİMLERİ


2

0950Y01005

ELVIRA

SABAYEVA

TARİH

HOKAND HANLIĞININ İDARİ SİSTEMİNDEKİ KIRGIZLARIN RÖLÜXVIII – XIX YÜZYILLAR

3

0850Y06010

OSMAN

KUKUL

E ĞİTİM BİLİMLERİ

 

2011-2012

ÖĞRENCİ NUMARASI

ADI

SOYADI

BÖLÜM

TEZ KONULARI

1

1050Y03006

KAYRAT

TÜLEKEYEV

İKTİSAT

KIRGIZISTAN ' DAKI ENFLASYON SŰREÇLERIN PROBLEMLERI

2

1050Y03003

EMILYA

ŞERMATOVA

İKTİSAT

KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA KIRGIZİSTANDAKİ İŞGÜCÜ PİYASASI

3

1050Y03009

BEKTAŞ

BULUT

İKTİSAT

GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ

4

1050Y03002

GÜLZAT

BERENALİYEVA

İKTİSAT

KIRGIZISTAN ' DAKI TURIZM KALKINMASININ SORUNLARI

5

1050Y03004

JANNA

OSMONOVA

İKTİSAT

KIRGIZISTAN'DAKI GIDA PROBLEMLERININ ÇÖZÜMÜNDE DEVLET POLITIKALARI

6

1050Y03007

RAŞİDA

MIRZAYEVA

İKTİSAT

KIRGIZISTAN ' DAKI SANAYI SEKTÖRÜNÜN KALKINMASI

7

0850Y01002

ÇINARA

KIRGIZBAYEVA

TARİH

SSCB DÖNEMİNDE KIRGIZİSTAN'DA ATEİZM

8

0950Y01001

NAZGÜL

TOYBAYEVA

TARİH

RUMYANTSEV'IN ÇALIŞMALARINA GÖRE XIX YÜZYILIN SONUNDAN XX YÜZYILIN BAŞINA KADAR KIRGIZISTAN'IN KÜZEYINDEKI SOSYAL VE EKONOMIK DURUM

9

0950Y01004

AYSULUU

ASANGARİYEVA

TARİH

KETMEN TOBO VADISININ KATAKOMBA TIPLI ANITLARI (I KOJOMBERDIYEVIN ARSHIV MATERIALLERINE GÖRE)

10

1050Y01001

SAMAT

BEYŞEEV

TARİH

RUS İMPARATORLUĞUNUN SÖMÜRGECI SIYASETINE KARŞI NARIN BÖLGESINDE YAŞAYANLARININ MÜCADELESI (XX. ASRIN BAŞLARI)

11

1050Y01004

KÜNBOLOT

AKMATOV

TARİH

ARKEOLOJIK KAYNAKLARA GÖRE TANRI DAĞLARI ERKEN GÖÇEBELERININ EKONOMISI

12

1050Y01006

UMİT

MOVLYANOV

TARİH

BÜYÜK SELCUKLU SULTANLARINA AİT SİKKELER

13

1050Y05009

AYDANA

BAYGAŞKAYEVA

MALİYE

YEREL BÜTÇE GELIRLERININ OLUŞUM SORUNLARI

14

1050Y05015

ADİLYA

NURAHUNOVA width=

MALİYE

GÜMRÜK VERGI SISTEMININGGÜMRÜĞE TABI VE GÜMRÜĞE TABI OLMAYAN TARIFFLERININ DÜZENLENMESI

15

1050Y05004

KADIRBAK

SULTAKEEV

MALİYE

KIRGIZISTAN'DA KAMU SOSYAL TRANSFER HARCAMALARININ YOKSULLUĞU AZALTMADAKI ETKILERI

16

1050Y05006

ASEL

BAYKELOVA

MALİYE

KIRGIZISTAN CUMHURIYET'INDE KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERIN DEVLET TARAFINDAN DESTEKLENME SORUNU

17

1050Y05010

AYCAMAL

UKEEVA

MALİYE

KIRGIZISTAN CUMHURIYETI'NDE SOSYAL ALANDA BÜTÇE HARCAMALARININ VERIMLILIĞINI ARTTIRMA YOLLARI

18

1050Y02003

OĞUZ

KILINÇ

TÜRKOLOJİ

KIRGIZCA VE TÜRKÇE AKRABALIK ADLARININ ATASÖZÜ VE DEYİMLERE YANSIMASI

19

1050Y02004

MEHMET GAZİ

ERGÖREN

TÜRKOLOJİ

ESKI TÜRKÇE METINLERDE ÖZEL İSIMLERE GELEN SIFATLAR (DIL VE KÜLTÜR ANALIZI)

20

0850Y02009

İSMAİL

ŞEN

TÜRKOLOJİ

TÜRKIYE TÜRKÇESINDE İSIM SOYLU SÖZÇÜKLERE BELIRLILIK VE BELIRSIZLIK ANLAMI KATAN UNSURLAR

21

1050Y06014

AHMET

ARSLAN

EĞİTİM BİLİMLERİ

KIRGIZİSTAN İLK VE ORTA ÖĞRETİMİNDEKİ ‘ADEP SABAGI' ÖĞRETİM PROGRAMI İLE TÜRKİYE'DEKİ ‘DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ' ÖĞRETİM PROGRAMININ KARŞILAŞTIRILMASI

22

1050Y06015

ABDULLAH

BOZAT

EĞİTİM BİLİMLERİ

T.C. BIŞKEK EĞITIM MÜŞAVIRLIĞINE BAĞLI ORTA ÖĞRETIM KURUMLARINDA DRAMANIN BIR METOD OLARAK İNGILIZCE ÖĞRETIMINE ETKISI

23

1050Y06001

GÜLNARA

MAMBETALIYEVA

EĞİTİM BİLİMLERİ

ÖZÜRLÜ ÇOCUKLARIN SOSYALLEŞME SORUNLARI “EĞITIM” VE “PSIKOLOJIK “ DANIŞMANLIK

24

0950Y06006

TAALAYBEK

CUMABAYEV

EĞİTİM BİLİMLERİ

KIRGIZİSTAN YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINDA TURİZM EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRMESİ

25

1050Y06002

ALINA

AKILBEKOVA

EĞİTİM BİLİMLERİ

ERKEN GENÇLIK YABANCI DILINI ÖĞRENMESI SÜRECINDE ÇOK KÜLTÜRLÜ EĞITIM

26

1050Y06003

CILDIZ

MAMIROVA

EĞİTİM BİLİMLERİ

KIRGIZISTAN'DA İKI DILLI YÜKSEK ÖĞRETIMIN DURUMU VE SOSYAL-PEDAGOJIK GELIŞME EĞILIMI

27

0950Y07001

GÜLMAYRAM

ABDIRASULOVA

İLETİŞİM BİLİMLERİ

7-8 NİSAN OLAYLARININ KIRGIZİSTAN VE DÜNYA MEDYASINDA YANSIMA BİÇİMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI İNCELEMESİ

28

0950Y07011

VENERA

NARİNOVA

İLETİŞİM BİLİMLERİ

KIRGIZISTAN KITLE İLETIŞIM ARAÇLARINDA ÖRTÜLÜ REKLAM: UYGULAMALI ÇALIŞMA

29

0950Y07013

AKMARAL

BORUKEEVA

İLETİŞİM BİLİMLERİ

KİA'NIN EKONIMIK BILINCI YARATMADAKI ROLÜ

30

0950Y07012

GÜLCAN

ARTIKBAYEVA

İLETİŞİM BİLİMLERİ

KIRGIZISTANDAKI İLETIŞIM ALANINDAKI HALKLA İLIŞKILER EĞITIMI SISTEMININ AYRI SORULARI

31

0950Y07007

ULYANA

KONOVALOVA

İLETİŞİM BİLİMLERİ

KIRGIZISTAN'DA SINEMA EĞITIMI

32

0950Y07003

MEERIM

ARTIŞEVA

İLETİŞİM BİLİMLERİ

TOPLUMSAL İLETIŞIMDE İDEOLOJIK BIÇIMLENDIRME: SOVYET DÖNEMI VE SOVYET SONRASI OKUL KITAPLARINA YÖNELIK ARAŞTIRMA

33

0950Y07009

ÇINÇI

SAMBUGA

İLETİŞİM BİLİMLERİ

TOPLUMSAL İLETIŞIMDE RITÜRLLERIN RÖLÜ:TUVA KÜLTÜRÜNDE DÜĞÜN TÖRENLERININ ANALIZI

 

2012-2013

ÖĞRENCI NUMARASI

ADI

SOYADI

BÖLÜM

TEZ KONULARI

1

1050Y04003

CAMILYA

URKUNÇIYEVA

İŞLETME

KIRGIZİSTANDAKİ KAMU  KURUMLARINDA UYGULANAN MOTIVASYON ARAÇLARI

2

0950Y01016

MAKSAT

İSRAILOV

TARIH

KIRGIZLARDA BÜYÜKBAŞ HAYVAN BESLEME GELENEĞİ

3

0950Y02016

NATALYA

DOMOGAŞEVA

TÜRKOLOJI

KIRGIZ VE HAKAS FOLKLORU:ANA TEMELLER VE ARHETİPSEL MODELLER

4

0950Y06003

KINAGÜL

MADIYEVA

EĞITIM BILIMLERI

ORTAK TÜRK MIRASINDA ŞAHIS (BIREY) MODELI

5

0950Y06008

BOZAN

ÇIFTÇI

EĞITIM BILIMLERI

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

 

 

1050Y01002

 

 


ÖĞRENCI NUMARASI

ADI

SOYADI

BÖLÜM

TEZ KONULARI

6

1150Y01009

CEBRAIL

NERGİZ

TARİH

 

7

1050Y07003

TURAN BERKER

AKDEVELİOĞLU

İLETİŞİM BİLİMLERİ

AÇIKHAVA REKLAMLARINDA HIZLI GÖRSEL TEMAS: KIRGIZİSTAN'DA ANAYOLLARDA ARAÇLARIYLA SEYAHAT EDEN YOLCULARIN AÇIKHAVA REKLAMLARINI ALGILAMA DÜZEYİ (DENEYSEL BİR ÇALIŞMA)

8

1050Y07007

ZARİNA

DCUSUPOVA

İLETİŞİM BİLİMLERİ

GELENEK-GÖRENEKLERIN ILETIŞIM SISTEMINDEK STATÜSÜ VE ROLÜ (KIRGIZ KÜLTÜRÜ ÜZERINDE BIR INCELEME)

9

1050Y07012

SAMİRE

MÖMİN

İLETİŞİM BİLİMLERİ

ORTA ASYA TOPLUMLARINDA INANCA YÖNELIK DEĞER YAPILANMASI: KIRGIZ UYGUR ÖRNEĞI

10

1150Y07003

İLYAS

TÜRK

İLETİŞİM BİLİMLERİ

RUS INTERNET GAZETELERINDE SURIYE SORUNU: GÜNDEM BELIRLEME YAKLAŞIMI AÇISINDAN BIR IÇERIK ANALIZI

11

0950Y06009

ŞENTÜRK

YILMAZ

EĞİTİM BİLİMLERİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI İLE SOSYAL İLETİŞİM BECERİ DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

12

1050Y06007

ASEL

USUPBAYEVA

EĞİTİM BİLİMLERİ

BAŞARIYA ULAŞMANIN METODLARINI EĞITIMDE KULLANARAK ILK ÖĞRETIM ÇAĞI ÇOCUKLARININ KENDINE GÜVENINI ARTIRMA

13

1050Y06011

CÜNEYT

BALABAN

EĞİTİM BİLİMLERİ

KIRGIZISTAN-TÜRKIYE MANAS ÜNIVERSITESINDE ÖĞRENIM GÖREN VE BEDEN EĞITIMI DERSI ALAN ÖĞRENCILERIN DUYGUSAL ZEKA ALT DÜZEYLERININ BELIRLENMESI

14

1050Y06012

BATTAL

ARI

EĞİTİM BİLİMLERİ

KIRGIZISTAN VE TÜRKIYE ORTAÖĞRETIM SISTEMLERINDE 7. VE 8. SINIFLAR BIYOLOJI DERSI ÖĞRETIM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK INCELENMESI

15

1050Y06016

AYKUT

ARUCA

EĞİTİM BİLİMLERİ

BEDEN EĞITIMI VE SPOR YÜKSEK OKULUNDA OKUYAN ÖĞRENCILERIN ALDIKLARI EĞITIMIN LIDERLIK VASIFLARINDA OLAN ETKISININ INCELENMESI

16

1150Y06001

ASEM

İDAYEVA

EĞİTİM BİLİMLERİ

KIRGIZ HALKININ AHLAKI-ETIK DEĞERLERININ ÖĞRENILMESININ KAYNAĞI OLARAK MANAS DESTANININ INCELENMESI

17

1150Y06002

AYPERİ

NARBAYEVA

EĞİTİM BİLİMLERİ

GENÇLERIN SOSYAL DEĞERLERI VE BUNLARIN AKADEMIK BAŞARILARINA ETKILERI

18

1150Y06005

NAZİMA

SULAYMANOVA

EĞİTİM BİLİMLERİ

TÜRK HALKLARININ ORTAK EĞITIM MIRASI OLARAK DEDE KORKUT KITABININ INCELENMESI

19

1150Y06006

MEHMET

GÖK

EĞİTİM BİLİMLERİ

TAM VE PARÇALANMIŞ AILEYE SAHIP LISE ÖĞRENCILERININ AKADEMIK BAŞARI DÜZEYLERININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK INCELENMESI (BIŞKEK ÖRNEĞI)

20

1150Y06011

ÇINARA

TABALDİEVA

EĞİTİM BİLİMLERİ

SOSYAL BILIMLER DERSLERININ ÖĞRETIMINDE 5-7. SINIF ÖĞRENCILERINE DOĞA SEVGISI BILINCININ KAZANDIRILMASI

21

1150Y06013

NURMİRA

İSMADİYAROVA

EĞİTİM BİLİMLERİ

IXX YY KIRGIZ HALK ŞAIRLERININ ESERLERINDEKI AHLAK IDEALLERI

22

1150Y06017

YAVUZ ERCAN

GÜL

EĞİTİM BİLİMLERİ

XIX YY TÜRKIYE'DEKI VE KIRGIZISTAN'DAKI MEKTEP VE MEDRESE EĞITIM SISTEMLERININ MUKAYESESI

23

1050Y05012

GÜLMİRA

KADIRBAYEVA

MALİYE

KIRGIZISTAN CUMHURIYETINDE TARIMSAL KREDININ DURUMU

24

1050Y05007

AYNURA

TOKTOSUNOVA

MALİYE

JAPONYA MALIYE POLITIKASININ KIRGIZISTAN'DA UYGULANABILIRLIĞI

25

SONER

PULAN

TARİH

YEDISU, TANRI DAĞLARI VE SINCAN BÖLGESINDEKI GÖKTÜRK HEYKELLERI ÜZERINE YAPILAN ARAŞTIRMALAR

26

1050Y01005

GULİRA

EŞENALİYEVA

TARİH

KIRGIZLAR'DA DOĞUM RITÜELLERI VE ONLARIN TARIHI IZLERI (OŞ VE TALAS ÖRNEĞI)

27

1150Y01003

DAYAN

KAMALİ

TARİH

MUNTAHAB AT-TAVARIH-I MUINI'NIN TERCÜMESI VE TARIHI KAYNAK OLARAK DEĞERLENDIRILMESI

28

1150Y03010

BURULÇA

SULAYMANOVA

İKTİSAT

ORTA ASYA'DA ULUSLARARASI GÖÇ ÜZERİNDEKİ EKONOMİK VE EKONOMİK OLMAYAN FAKTÖRLERİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ

29

1050Y03013

NURBAKIT

ASANAKUNOV

İKTİSAT

ÜLKENIN KALKINMA STRATEJISINDE BÖLGESEL KALKINMANIN ROLÜ: KIRGIZISTAN ÖRNEĞINDE

30

1150Y03008

CAYNAGÜL

KIDIRALİEVA

İKTİSAT

KIRGIZISTAN'DAKI FINANS KREDI SISTEMI: DURUMU, SORUNLARI VE GELIŞMESI

31

1150Y02006

AYNURA

ANARBAEVA

TÜRKOLOJİ

ÖZBEKİSTAN'DAKİ CALALKUDUK KIRGIZLARININ KONUŞMA DİLİ

32

1050Y02002

MUSTAFA SAİD

ARSLAN

TÜRKOLOJİ

ALEKSANDR NIKOLAYEVIÇ GARKAVETS'IN HAYATI, ESERLERI VE TÜRKOLOJIYE KATKISI

33

1050Y02006

EMİNE

GÜVEN

TÜRKOLOJİ

TÜRKIYE TÜRKÇESI VE KIRGIZ TÜRKÇESI ARASINDAKI YALANCI EŞDEĞERLER

34

1150Y02009

AKSAAMAY

OMURALİEVA

TÜRKOLOJİ

KIRGIZ VE TÜRKIYE TÜRKÇESINDE YANSIMALI KELIMELERDEN TÜREYEN FIILLER

35

1150Y04008

SANCAR

ALTIMIŞEV

İŞLETME

KIRGIZİSTAN'DAKİ SÜT ÜRÜNLERİ PİYASASI VE REKABETÇİ ANALİZİ. ÇÜY BÖLGESINDEKI ARAŞTIRMA

36

1150Y04003

GÜLNARA

KARADENİZ

İŞLETME

KIRGIZISTAN'DA TÜKETICI DAVRANIŞLARINI ETKILEYEN FAKTÖRLERIN KANTITATIF MODELLER ILE ANALIZI

 

2013-2014

N


ÖĞRENCI NUMARASI

ADI

SOYADI

BÖLÜM

TEZ KONULARI

1

1150Y02004

ATİLLA

ARABACI

TÜRKOLOJİ

KÖROĞLU DESTANINDA SEYISLIK, SINÇILIK, SAYAPKERLIK VE GÜNÜMÜZ KIRGIZISTAN'DAKI UYGULAMALAR

2

1050Y02009

AHMET ALİ

YILMAZ

TÜRKOLOJİ

KIRGIZCA VE TÜRKÇE ÇEVIRIDEKI FIILIN GRAMER KATEGORILERI (KIYAMET ROMANI ÜZERINE)

3

1150Y03011

NURZHAN

ŞABİYEVA

İKTİSAT

KIRGIZISTAN'DAKI HIDROENERJI SEKTÖRÜNÜN GELIŞME PROBLEMLERI

4

1050Y03005

ZHAZGÜL

KENDİRBAYEVA

İKTİSAT

GEÇIŞ EKONOMISI ÜLKELERINDE KAYIT DIŞI EKONOMININ IKTISADI GÖSTERGELERI ÜZERINDEKI ETKILERININ INCELENMESI

5

1150Y02002

HİLMİ

GÜLENAY

TÜRKOLOJİ

KÖKTÜRKÇE'DEKİ EŞ ANLAMLI VE ZIT ANLAMLI KELİMELER

6

1150Y06004

CAZGÜL

COLALİYEVA

EĞİTİM BİLİMLERİ

TÜRKIYE'DEKI VE KIRGIZISTAN'DAKI ORTAÖĞRETIM PROGRAMLARINDAKI SOSYAL BILIMLERI DERSLERININ ÖĞRENCILERE VATANDAŞLIK EĞITIMI VERME POTANSIYELI

7

1150Y06019

MEHMET

GÖLE

EĞİTİM BİLİMLERİ

BİLGİSAYAR OYUNLARINI OYNAMA SÜRELERİNİN 7. VE.8. SINIFLARIN AKADEMİK BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİ

 DOKTORA PROGRAMI

2004-2005

ÖĞRENCİ NUMARASI

ADI

SOYADI

BÖLÜM

TEZ KONULARI

1

0150D02001

AYHAN

ÇELİKBAY

TÜRKOLOJİ

MOLLA NİZAMÜD'ÜN AHUNUM, HİKMET-İ NIZAMÜD-DİN (CİLT 1B-198B VARAKLAR ARASI: İNCELEME-METİN-SÖZLÜK)

2006-2007

1

0150D01001

ROZA

ABDIKULOVA

TARİH

XIX. VE XX ASRIN BAŞLANGICINDA ORTA ASYA İLE OSMANLI DEVLETLERİNİN MÜNASEBETLERİNE DAİR VESİKALAR

2

0350D03002

ÇAĞATAY

KARAKÖY

İKTİSAT

ORTA ASYA'DA DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI, POLİTİKALARI, STRATEJİLERİ VE TEŞVİKLERİ

3

0350D03001

HARUN

YAKIŞIK

İKTİSAT

KIRGIZİSTAN'DA KAYIT DIŞI EKONOMİNİN BOYUTLARI, ETKİLERİ VE TAHMİNİ

4

0150D02002

İBRAHİM

ŞAHİN

TÜRKOLOJİ

ESKİ TÜRKÇE DÖNEMİ (VI-XI. YÜZYIL) TEMEL ESERLERİNDE GEÇEN YER ADLARI

5

0350D03003

OSMAN SALİH

KADI

İKTİSAT

EKONOMİK KALKINMA VE SERBEST BÖLGELER: BİŞKEK SERBEST BÖLGESI

6

0350D03004

FİLİZ SARSILMAZ

KADI

İKTİSAT

EKONOMIK BÜYÜMENİN İTİCİ GÜCÜ OLARAK DIŞ TİCARET: KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ

2007-2008

1

0450D01002

GÜLJANAT K.

ERCİLASUN

TARİH

SEYAHATNAMELERE GÖRE YEDİSU BÖLGESİNDEKİ KAZAK VE KIRGIZLARIN SOSYAL YAPISI (1854-1917)

2008-2009

1

0450D04001

KUTAY

OKTAY

İŞLETME

STRATEJİK YÖNETİM MUHASEBESİ DESTEKLİ MÜŞTERİ ODAKLI FİYATLANDIRMA

2

0650D02005

NURDİN

USEEV

TÜRKOLOJİ

YENİSEY YAZITLARININ SÖZ DİZİMİ2009-2010

1

0550D02004

FARUK

ÖZTÜRK

TÜRKOLOJİ

DİVANÜ LUGATİ'T-TÜRK'ÜN ARAP SÖZLÜKÇÜLÜĞÜNE GÖRE İNCELENMESİ

2

0550D02001

МİRZAT

RAKIMBEK UULU

TÜRKOLOJİ

MANAS DESTANININ CUSUP MAMAY VARYANTININ MANAS BÖLÜMÜNDE GEÇEN ARKAİK KELİMELER

3

0750D02001

MUHAMMET NURULLAH

CİCİOĞLU

TÜRKOLOJİ

KIRGIZ HALK DESTANI 'KIZ SAYKAL' İNCELEME, METİN)

4

0750D04001

AZAMAT

MAKSÜDÜNOV

İŞLETME

HİZMET SEKTÖRÜNDE PAZARLAMA KARMASI VE HİZMET KALİTESİNE ETKİLERİ:İLETİŞİM SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

5

0650D04001

SEYİL

NAJİMUDİNOVA

İŞLETME

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE KURUM KÜLTÜRÜNÜN YERİ VE ÖNEMİ: KIRGIZİSTAN'DA BİR SAHA ARAŞTIRMASI

6

0450D04002

SEZEN

ÖZEK

İŞLETME

KIRGIZİSTAN İNSAN KAYNAKLARINDA ARA ELEMAN DESENİ (TURİZM SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ)

7

0750D03001

CUNUS

GANİYEV

İKTİSAT

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KIRGIZİSTAN'DA YOLSUZLUK SORUNU

8

0450D01001

ZUHRA

ALTIMIŞEVA

TARİH

1920-30YY ARASINDA KIRGIZİSTANDAKİ SOVYET YÖNETİMİNİN  KULAKLARI (VARLIKLI KESİMİ) SINIF OLARAK ORTADAN KALDIRMA SİYASETİ

2010-2011

1

0650D02004

GÜL BANU

DUMAN

TÜRKOLOJİ


TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE KIRGIZ TÜRKÇESİNİN
SÖZ DİZİMİ BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

2

0550D02005

GÜLZADA

NARMAMATOVA

TÜRKOLOJİ

MOLLA NİYAZIN ESERLERİNİN İMLA, SES BİLGİSİ, LEKSİK VE SEMANTİK ANALİZİ (ÜÇ EL YAZ I KİTABININ TEMELLİNDE)

3

0450D01005

AYDIN

İDİL

TARİH

1921-1922 YILLARINDA BASMACI HARAKETİ VE ENVAR PAŞA

4

0750D07006

YASEMİN

KILINÇARSLAN

İLETIŞIM BILIMLERI

II DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE AMERİKAN VE SOVYET  PROPAGANDİST CANLANDIRMA SİNEMASININ SANATSAL VE İDEOLOJİK KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

5

0750D07001

GÖKÇE

YOĞURTÇU

İLETIŞIM BILIMLERI

TAHAKKÜM VE DİRENİŞ  STRATEJİLERİNİN KURULUŞ ALANI OLARAK  MEDYA (TV TARTIŞMA PROGRAMLARINDA  DIALOG ETİĞİ)

6

0550D01001

BAKITBEK

ISAKOV

TARİH

XX YÜZYILIN BAŞINDA BUGÜNE KADAR SON-KÖLDEKİ YAYLA HAYATI

7

0650D04002

İBRAHIM

KELEŞ

İŞLETME

KIRGIZ BANKACILIK SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİYLE ÖLÇÜLMESİ

8

0750D05003

YAŞAR

AYYILDIZ

MALİYE

BÖLGESEL KALKINMADA DEVLETİN ROLÜ: KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ

9

0750D03002

RAZIYA

ABDİYEVA

İKTİSAT

KIRGIZİSTANDA VERGİ KÜLTÜRÜ: SORUNLARI, ÖNEMİ VE GELİŞTİRME YOLLARI

10

0750D05001

BEKIR CIHAN

UÇKAÇ

MALİYE

GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI: KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ

  2011-2012

 

 

 

ÖĞRENCİ NUMARASI

ADI

SOYADI

BÖLÜM

TEZ KONULARI

1

0750D07009

ELIRA

TURDUBAYEVA

İLETİŞİM BİLİMLERİ

HALKLA İLİŞKİLERDE MÜKKEMELLİK İLKELERİNİN KIRGIZİSTANDA UYGULANABİLİRLİĞİ: HALKLA ILIŞKILER ÇALIŞANLARI ILE GÖRGÜL BIR ARAŞTIRMA

2

0650D02003

TATYANA

NURİAHMETOVA

TÜRKOLOJİ

KIRGIZ TÜRKÇESİNDE İSİM YAPMA

2011-2012

ÖĞRENCI NUMARASI

ADI

SOYADI

BÖLÜM

TEZ KONULARI

1

0650D01003

CENGIZ

BUYAR

TAR İH

CUNGAR HANLIĞININ SOSYAL VE KÜLTÜREL TARİHİ

2

0650D01002

ALPASLAN

AŞIK

TAR İH

KIRGIZİSTAN ŞEHİR KALINTILARI (NEVAKET-SUYAB –AT BAŞI- BALASAGUN-HAN TEPE)

3

0650D02001

KEMAL

GÖZ

TÜRKOLOJİ

1960-80 YILLARI ARASINDA KIRGIZ EDEBİYATINDE UZUN HİKAYE TÜRÜ VE DÖNEM İNCELEMESİ

4

0650D02002

HALIT

AŞLAR

TÜRKOLOJİ

BAĞIMSIZLIK SONRASI KIRGIZ BİYOGRAFİK ROMANI

5

0650D03001

AYNURA

TURDALIEVA

İKTİSAT

KIRGIZİSTAN EKONOMİSİNİN GELİŞME MODELİ

 2012-2013

ÖĞRENCI NUMARASI

ADI

SOYADI

BÖLÜM

TEZ KONULARI

1

0750D01010

BAHATTIN

GENCAL

TARIH

XIX. YÜZYILDA DOĞU TÜRKİSTAN UYGURLARINDA SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYAT

 

 

 

 

2012-2013

 

N


ÖĞRENCI NUMARASI

ADI

SOYADI

BÖLÜM

TEZ KONULARI

2

0750D07005

ERDOĞAN

AKMAN

İLETİŞİM

BİLİMLERİ

SEVR'DEN LOZAN'A SO VYET BASININDA TÜRKİYE'NİN YANSIMALARI (1920-1923 YILLARI ARASI PRAVDA VE İZVESTİYA GAZETELERİ ÜZERİNDE BİR ANALİZ)

3

1050D07001

ÖMER

ÇAKIN

İLETİŞİM

BİLİMLERİ

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ULUSLARARASI REKLAMIN KIRGIZİSTAN'DA YERELLEŞMESİ

4

1050D02003

OSMAN

ARICAN

TÜRKOLOJİ

AKBAR RISKULOV'UN ŞİİRLERİNİN ÜSLÜP AÇISINDAN İNCELENMESİ

 

2013-2014

N


ÖĞRENCI NUMARASI

ADI

SOYADI

BÖLÜM

TEZ KONULARI

1

0950D01001

KADİR

TUĞ

TARİH

MUHAMMED SADIK KAŞGARI'YE GÖRE DOĞU TÜRKISTAN

2

0750D03003

KIYALBEK

AKMOLDOYEV

İKTİSAT

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE KIRGIZİSTAN EKONOMİSİNDE REKABET GÜCÜ OLUŞTURMA VE GELİŞTİRME SORUNLARI

 

strong

bottom

width=

mce_style=

/td

/p

AddThis Social Bookmark Button